Akademia Laboratorium Pieśni

Trening to rozmowy ciała, oddechu, tchnienia, dźwięku, melodii i rytmu. Niekiedy jest to dialog z muzyką, która grana jest obok. Trening to obnażenie ciała i badanie stanu ducha, wzajemne strojenie. Trening to stawianie pytań, przede wszystkim – o siebie.

Włodzimierz Staniewski

AKADEMIA LABORATORIUM PIEŚNI UG

Akademia jest cyklem spotkań warsztatowych, prowadzonych autorską metodą pracy z pieśniami tradycyjnymi, głosem, ciałem, oddechem. Inspirowana treningiem teatru „Gardzienice”, rozbudowana o doświadczenia pracy przy projektach Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w leśnej bazie Instytutu w Brzezince oraz w Studiu na Grobli w Szkole Artistic Research Maisternia Pisni z Ukrainy.

Spotkania Akademii skupiają się wokół poszukiwań i rozwoju:

– zespołowego praktykowania muzyki i śpiewu ( praca z pieśniami tradycyjnymi, nauka śpiewu w wielogłosach )

– fenomenu głosu, jego wzmocnieniu ( emisja, impostacja, trening oddechowy )

– naturalnej muzyczności człowieka ( muzycznym odczuwaniu świata )

– ciała obudzonego, żywego ( praca z rytmem ciała, ćwiczenia rozluźniające z akcentem na kręgosłup, trening zmysłów )

– wzajemności, działań partnerskich i zespołowych ( budowanie relacji uważności, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za wspólną pracę, umiejętności zestrajania się z grupą, tworzenia twórczej energii, wspomagania się w pracy i wykorzystywaniu potencjału każdego z uczestników )

Członkowie Akademii nastawieni są na długofalową pracę, obejmującą występy na corocznych pokazach na UG, jak również wyjazdy na Festiwale, koncerty, wyprawy terenowe w poszukiwaniu pieśni tradycyjnych oraz nagrywanie materiału pieśniarskiego i rejestrację na płycie.